Årskurs 2

Alla elever i årskurs 2 erbjuds ett hälsobesök. 

Vårdnadshavarna ska efter hälsobesöket informeras om resultatet av besöket, se blanketter.

Resultatet läggs i ett igenklistrat kuvert och lämnas antingen direkt till eleven eller skickas hem till vårdnadshavare med posten. Vid delad vårdnad skickas resultatet från hälsobesöket hem till båda vårdnadshavarna.

Hälsosamtal med följande innehåll

  • Hälsa
  • Hemmiljö (familjens psykosociala situation)
  • Lärmiljö (trivsel, arbetsro, kamrater)

Hälsoundersökning

  • Tillväxt
  • Syn vid behov
Uppdaterad: