Årskurs 2

Skolsköterskan erbjuder alla elever i årskurs 2 ett hälsobesök. Informera vårdnadshavare och elev om kommande hälsobesök och vårdnadshavarna ska efter hälsobesöket få meddelande hem om resultatet av besöket, se blanketter.

Resultatet läggs i ett igenklistrat kuvert och lämnas antingen direkt till eleven eller skickas hem till vårdnadshavare med posten. Vid delad vårdnad skickas resultatet från hälsobesöket hem till båda vårdnadshavarna.

Hälsosamtal med följande innehåll

  • Hemsituation
  • Skolsituation
  • Trivsel
  • Kamrater

Hälsoundersökning

  • Tillväxt
  • Syn v.b
2 juli 2018