Årskurs 4

Skolsköterskan erbjuder alla elever i årskurs 4 ett hälsobesök. Informera vårdnadshavare och elev om kommande hälsobesök och inhämta hälsouppgift från hemmet. Eleven besvarar en hälsoenkät, se blanketter.

Resultatet läggs i ett igenklistrat kuvert och lämnas antingen direkt till eleven eller skickas hem till vårdnadshavare med posten. Vid delad vårdnad skickas resultatet från hälsobesöket hem till båda vårdnadshavarna.

Hälsosamtal med följande innehåll
(Inhämtat underlag används till samtalet)

 • Hemsituation
 • Skolsituation
 • Arbetsmiljö
 • Fysisk och psykisk hälsa
 • Kost
 • Aktivitet
 • Sömn
 • Livsstil

Hälsoundersökning

 • Tillväxt
 • Rygg
 • Syn v.b
14 februari 2018