Årskurs 7

Alla elever i årskurs 7 erbjuds ett hälsobesök. Informera vårdnadshavare och elev om kommande hälsobesök samt inhämta hälsouppgift från hemmet. Eleven besvarar en hälsoenkät i skolan, se blanketter.

Vårdnadshavare ska efter hälsobesöket informeras om resultatet.
Resultatet läggs i ett igenklistrat kuvert och lämnas antingen direkt till eleven eller skickas hem till vårdnadshavare med posten. Vid delad vårdnad skickas resultatet från hälsobesöket hem till båda vårdnadshavarna.

Hälsosamtal med följande innehåll
(Inhämtat underlag används till samtalet)

 • Hemmiljö
 • Lärmiljö
 • Fysisk och psykisk hälsa
 • Matvanor
 • Aktivitet
 • Sömn
 • ANDT
 • Pubertet
 • Livsstil

Hälsoundersökning

 • Tillväxt
 • Rygg
 • Syn v.b
Uppdaterad: