Gymnasiet åk 1

Skolsköterskan erbjuder alla elever som börjar i gymnasieskolan ett hälsobesök. Informera vårdnadshavare och elev om kommande hälsobesök samt inhämta hälsouppgift från hemmet. Eleven besvarar en digital hälsoenkät, se lathund.

Vårdnadshavare ska efter hälsobesöket informeras om resultatet om vidare åtgärder krävs.
Resultatet läggs i ett igenklistrat kuvert och lämnas antingen direkt till eleven eller skickas hem till vårdnadshavare med posten. Vid delad vårdnad skickas resultatet från hälsobesöket hem till båda vårdnadshavarna.

Hälsosamtal
(med hälsofrågor som underlag)

 • Hemmiljö
 • Lärmiljö
 • Fysisk och psykisk hälsa
 • Matvanor
 • Aktivitet
 • Sömn
 • ANDTS
 • Sex och samlevnad
 • Livsstil
 • Vaccinationsstatus

Hälsoundersökning

 • Tillväxt
 • Rygg v.b, enligt gällande rutiner i webbhandboken
 • Syn v.b
 • Audiometri v.b

Handläggning International Baccalaureate (IB) - elev (PDF, 49 KB)

Uppdaterad: