Resursenhet

Skolsköterskan på respektive skola är ansvarig för alla elever som är inskrivna på skolan, oavsett faktisk skolplacering. Elever med placering på resursenhet ska erbjudas hälsobesök och vaccinationer enligt gällande basprogram och vaccinationsprogram av skolsköterskan på hemskolan. Information om vilka elever som är inskrivna på resursenhet lämnas av rektor.

14 februari 2018