Ny elev på skolan

När nya elever flyttar in bedömer skolsköterskan om extra hälsobesök behövs, detta beroende på vad som gjorts tidigare. Skolsköterskan kan även behöva träffa elever med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning liksom olika former av inlärningssvårigheter oftare än vad basprogrammet anger. Individuella bedömningar av behov måste göras. Extra uppföljningar kan också behövas om man tidigare noterat avvikelser vad gäller till exempel tillväxt eller ryggundersökning.

Nyanlända elever som börjar i skolan ska erbjudas hälsobesök. Läs mer i webbhandboken under ”Nyanlända elever”.

17 augusti 2018