Skolläkarmottagning

Skolläkarmottagning erbjuds minst två halvdagar per termin.
Skolläkaren är en medicinsk resurs för skolan och har ett uppdrag att arbeta med skolrelaterade hälsoproblem, till exempel:

  • Utredning vid förmodad NPF-problematik
  • Tillväxt/pubertetsbedömning vid avvikelse
  • Skoliosbedömning
  • Övervikt/undervikt enligt vårdprogrammet
  • Vaccinationskonsultationer och ordinationer
  • Skolfrånvaro

Övriga hälsoproblem hänvisas till primärvården i första hand.

Skolläkaren kan även konsulteras utöver inbokad mottagning.

14 februari 2018