Visuellt bildstöd

Här hittar du uppdaterat visuellt bildstöd, anpassat efter elevernas hälsoenkäter. 

Bildstödet innehåller manuskort riktat till skolsköterskan och bilder som riktas mot eleven. 

Bilden visar två pärmar av blädderblocksmodell. Materialet sätts in i en pärm per årskurs för aktuellt hälsosamtal. 

 

Uppdaterad: