Patientskada i vården

Enligt patientsäkerhetslagen ska det finnas rutiner för hur vi som arbetar under HSL lämnar information till patienter som drabbats av en vårdskada.

Kommunen har sin patientförsäkring hos försäkringsbolaget Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) och därifrån kommer skriften ”Information till dig som skadats i vården (PDF, 173 KB)” som är en informationsskrift som anställda inom Uppsala kommun kan lämna till elev efter att en skada inträffat.
En elev som har drabbats av en skada i samband med vård hos kommunen kan ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Exempel på vad som skulle kunna medföra patientskada inom skolverksamheten:

  • EMI missar att följa upp ryggkontroll (oupptäckt skolios som sedan måste opereras) eller tillväxthämning (bakomliggande sjukdom som sedermera orsakar skada).
  • EMI missar att ge MPR-vaccination (eleven blir sedan smittad).
  • Fel i EMI’s utrustning - t ex felkalibrerad våg som därmed ger fel värden, vilket medför utebliven behandling (och därmed skada).
  • Felaktig diagnos – psykolog eller logoped ställer diagnos på bristande eller felaktigt underlag (tex intellektuell funktionsnedsättning eller språkstörning, dyslexi) 
Uppdaterad: