Lokaler

Skolsköterskan behöver ett rum på skolan med tillgång till nätverksuppkoppling och utrustning för hälso- och sjukvårdsarbete. 

Skolsköterskans rum ska uppfylla kraven för sekretess så att de samtal som förs i lokalen, direkt eller via telefon, inte kan uppfattas av obehöriga. Samtal och undersökningar ska kunna ske ostört. Rummet ska vara möjligt att låsa och enbart skolsköterska, städare och rektor har nyckel till rummet. Det ska finnas rinnande vatten i lokalen.  

Rummet ska även vara ändamålsenligt för:

  • Syntest på minst 3 m avstånd med fast belysningsskåp
  • Motoriska undersökningar
  • Vaccinationer
  • Vilrum för elever bör finnas
  • Väntutrymme med sittplats för såväl elever som vårdnadshavare
  • Nära tillgång till handfat

Hygienisk standard
Även om sjukvård inte bedrivs i någon större utsträckning på en skolsköterskemottagning förekommer till exempel sår, ögonskador och hudbesvär. Risk för smittspridning finns och mottagningen ska hanteras på samma sätt som andra hälso- och sjukvårdslokaler. God hygienisk standard är ett krav i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

En god hygienisk standard innebär:

  • Städning varje mottagningsdag. Stäm av med din rektor hur överenskommelsen kring städning är på sin skola, och vad du förväntas städa själv.
  • Lättstädade ytor
  • Inget som samlar damm
  • Inga starka dofter
Uppdaterad: