Lokaler

Skolsköterskan behöver ett eget rum på skolan med tillgång till medicinsk journal och utrustning för hälso- och sjukvårdsarbete. 

Skolsköterskans rum ska vara en del av verksamheten och lättillgängligt för elever. Tydlig skyltning bör finnas från huvudentrén. Rummet ska vara möjligt att låsa och ha bra ljudisolering för att möjliggöra hörselscreening.

Rummet ska vara ändamålsenligt och så stort att att det möjliggör:

 • Syntest på minst 3 m avstånd med fast belysningsskåp
 • Motoriska undersökningar
 • Vaccinationer
 • Hörselundersökning
 • Vilrum bör finnas för elever som senare kan återgå till undervisningen, eller för sjuka elever som väntar på att bli hämtade
 • Väntutrymme med sittplats för såväl elever som vårdnadshavare
 • Nära tillgång till toalett och rinnande vatten

Hygienisk standard
Även om sjukvård inte bedrivs i någon större utsträckning på en skolsköterskemottagning förekommertill exempel sår, ögonskador och hudbesvär. Risk för smittspridning finns och mottagningen ska hanteras på samma sätt som andra hälso- och sjukvårdslokaler.God hygienisk standard är ett krav i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och tillsynslagen (TL). 

Kortfattat kan begreppet sammanfattas som ”god vårdhygien”:

 • Städning varje mottagningsdag
 • Lättstädade ytor
 • Lämpliga städmetoder
 • Inget som samlar damm
 • Inga starka dofter
 • Papperskorgar med lock som öppnas med fotpedal
6 februari 2018