Medicintekniska produkter

Inom medicinsk elevhälsa används endast ett fåtal produkter som faller inom benämningen medicintekniska produkter. De produkter som finns ska dock hanteras enligt de lagar och riktlinjer som Socialstyrelsen har fastställt.

Vi har att ta hänsyn till:

  • Lag om medicintekniska produkter (SFS nr 1993:584)
  • Föreskrifter om Användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, (SOSFS 2013:6)

En medicinteknisk produkt ska vara lämplig för sin användning. Produkten är lämplig när den är rätt levererad och installerad samt underhålls och används i enlighet med tillverkarens märkning, bruksanvisning eller marknadsföring (1993:584 5§).

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården ska personalen som använder dessa produkter ha kunskap om produkternas funktion, hantering m.m. och hälso- och sjukvårdspersonalen ska kontrollera produkterna innan de används på patienter (SOSFS 2013:6).

Egenkontroll medicintekniska produkter (PDF, 148 KB)

17 april 2018