Utrustning

 • Låsbart dokumentskåp som ska vara brand- och fuktsäkert (120 min brandskydd). Skåpet ska stå i ett låsbart rum. En extranyckel ska finnas och förvaras på säkert ställe (förslagsvis i slutet kuvert i brandsäkert arkivskåp på expeditionen). Behöver du göra en extranyckel, kontakta Certego

 • Låsbart fast skåp för läkemedel, sprutor och sjukvårdsmaterial.

 • Låsbart kylskåp för vaccin och läkemedel. Kylskåpet ska vara försett med termometer som visar max och minimum temperatur. Vid inköp av nytt kylskåp ska larmfunktion och temperaturlogg finnas.

 • Syntavla (KM) ska placeras i ett belysningsskåp, vilket ska vara placerat så att nedersta raden kommer 120 cm från golvet. Testavståndet ska vara minst 3 meter.

 • Audiometer (kan delas av flera mottagningar eller hyras från Barn- och elevhälsan)

 • Mätsticka på väggen. (OBS! Kontrollera att den hänger på rätt höjd).

 • Personvåg för medicinskt bruk

 • Undersökningsbrits

 • Stetoskop

 • Reflexhammare

 • Otoskop

 • Örontrattar till otoskop

 • Skoliometer

 • Ficklampa

 • Munspatlar

 • Sax

 • Andningsmask med backventil för HLR

 • Blodtrycksmätare; manuell eller automatisk (för överarm)
 • Blodtrycksmanchetter i tre storlekar till manuell mätare: 9, 12 och 15 cm

 • Digital termometer

 • Läkemedel enligt basapotek/mini basapotek

 • Förbandsmaterial

 • Pall för sittande ryggundersökning

 • Arbetsplats med dator och direktansluten multifunktionsskrivare (kopiator och skanner)
  Utrustning beställs hos Teknik och service e-butik

 • Kopiator eller nära tillgång till sådan

  Inköp av medicintekniska produkter och sjukvårdsmaterial görs via kommunens e-handelssystem Proceedo.

Uppdaterad: