Arbetsmiljölagen

Om elev råkar ut för ohälsa, olycksfall i skolarbetet eller om något allvarligt tillbud inträffar ska rektor utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Här bör elevhälsan bistå rektor.


Läs mer om Arbetsmiljölagen

Uppdaterad: