GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU. Syftet med förordningen är bl.a. att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

För att få behandla personuppgifter helt eller delvis automatiserat behövs en rättslig grund. För skolsköterskan är den rättsliga grunden rättslig förpliktelse eftersom skolsköterskan enligt patientdatalagen är dokumentationsskyldig.

Klasslistor
Att använda klasslistor som checklistor vid till exempel vaccination går bra. Listorna måste förvaras säkert under vaccinationsperioden och efter avslutat arbete ska listorna förstöras

E-post
Huruvida uppgifter får mejlas eller inte beror på innehållet i den information man behöver utbyta sinsemellan och på hur it-säkerheten kring e-postsystemet ser ut. Uppsala kommuns e-postsystem är inte krypterat och personuppgifter ska inte skickas via mejl. Meddelandefunktionen i Prorenata är säker men där behöver du tänka på sekretessen i din roll som skolsköterska gentemot mottagaren. 

Frågor och svar om GDPR

Uppdaterad: