Patientdatalagen

Lagen innehåller viktiga bestämmelser om bland annat skyldighet att föra patientjournal, inre sekretess, sammanhållen journalföring och patientens inflytande i dessa sammanhang, samt bestämmelser för elektronisk åtkomst och utlämnande vid så kallad direktåtkomst. 

En viktig del i lagen är att vårdnadshavare inte ska kunna spärra uppgifter om sina barn. Däremot  kan varje vuxen patient spärra uppgifter om sig själva. Vårdnadshavare ska inte kunna undanhålla viktiga uppgifter om sina barn i förhållande till andra sjukvårdsmyndigheter.

Läs mer om patientdatalagen (2008:355).

Uppdaterad: