Patientlagen

Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning, samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patientlagen innebär bland annat följande:

  • Utvidgad och förtydligad informationsplikt gentemot patienten.
  • Hälso- och sjukvård får som huvudregel inte ges utan patientens samtycke.
  • Utvidgad möjlighet till medicinsk bedömning.

Läs mer om patientlagen (2014:821)

Uppdaterad: