Skollagen

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

I skollagen 2010:800 2 kap. 27-28 § regleras skolsköterskans arbete med hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser.

Läs mer om skollagen (2010:800).

Skolverkets hemsida

Uppdaterad: