Skolläkarens arbete

Skolläkaren är skolsköterskans medicinska konsult och ansvarar för bedömning och handledning i medicinska frågor avseende skolrelaterade hälsoproblem till exempel skolfrånvaro och koncentrationssvårigheter. Andra anledningar till en skolläkares bedömning kan vara avvikelser i tillväxt, ryggutveckling eller avvikande vaccinationsprogram. 

Enligt samverkansriktlinjer vid förmodad NPF skrivs remiss av skolläkare, vars roll blir att säkerställa att elever i behov av vård och behandling kommer till BUP eller habiliteringen. Viktigt för skolläkarna med delaktighet i skolornas elevhälsoteam. 

Skolläkarföreningens hemsida

14 februari 2018