Skolläkarens arbete

Skolläkaren är skolsköterskans medicinska konsult och ansvarar för bedömning och handledning i medicinska frågor avseende skolrelaterade hälsoproblem t ex skolfrånvaro och koncentrationssvårigheter. Andra anledningar till en skolläkares bedömning kan vara avvikelser i tillväxt, ryggutveckling eller avvikande vaccinationsprogram. Skolläkaren gör den medicinska bedömningen vid basutredning.

Skolläkarföreningens hemsida

14 februari 2018