Vaccinationer nyanlända elever

Utlandsfödda barn kan sakna fullständig vaccinationsdokumentation, därför måste en individuell bedömning ske.

Vaccinationsordination gällande kompletterande vaccinationer ska göras av skolläkare. Om tuberkulos inte kan uteslutas på grund av utebliven provtagning bedömer skolläkaren om MPR kan ges. Om eleven har BCG-vaccinerats ska du vänta med MPR-vaccinationen tills fyra veckor har passerat. Övriga vaccinationer, som skolläkaren har ordinerat, kan ges. 

I undantagsfall kan nyanlända elever vaccineras även om inte resultat av hälsoprover har inkommit. Skolläkaren ordinerar då efter att ha bedömt elevens hälsostatus. Detta i samråd med Smittskyddsenheten och Lungkliniken, Akademiska sjukhuset.

Läs mer runt vaccinationsrutiner för elever runt 18 år. (PDF, 12 KB)

Elever med ofullständigt personnummer måste registreras manuellt via Vaccinationsregistret. Via hemsidan skapar du ett användarkonto. Välj "reservkod" på frågan typ av personID.

Länkar

8 januari 2018