Vaccinationer nyanlända elever

Utlandsfödda barn kan sakna fullständig vaccinationsdokumentation, därför måste en individuell bedömning ske.

I Uppsala ordineras alla kompletterande vaccin av skolläkare. Skolläkaren ska dokumentera både ordinationen och fortsatt planering. Skolsköterskan skapar en bevakning/upplysning för planerade vaccinationer. Om tidigare vårdgivare redan har ordinerat, tar skolläkaren beslut om den ordinationen ska överföras. Skolsköterskan kan ordinera vaccin om preparat byts ut av leverantör. Vid osäkerhet konsulteras skolläkaren. Om tuberkulos inte kan uteslutas på grund av utebliven provtagning bedömer skolläkaren om MPR kan ges. Kompletterande vaccinationer bör vara påbörjade inom sex månader från det att eleven har börjat i skolan. 

I undantagsfall kan nyanlända elever vaccineras även om inte resultat av hälsoprover har inkommit. Skolläkaren ordinerar då efter att ha bedömt elevens hälsostatus.

Läs mer om vaccinationsrutiner för elever runt 18 år. (PDF, 48 KB)

Elever med ofullständigt personnummer måste registreras manuellt via Vaccinationsregistret. Via hemsidan skapar du ett användarkonto. Välj "reservkod" på frågan typ av personID.

Länkar

Uppdaterad: