Prorenata

Här har vi samlat information och lathundar för Prorenata journal.

Dokumentationsmappar i Prorenata

I Prorenata finns flera dokumentationsmappar/flikar. Som skolsköterska, skolläkare eller logoped har du tillgång till flikarna:

  • Elevöversikt
  • Medicinsk journal
  • Logoped
  • Särskilt stöd
  • Avvikelser
  • Skolpliktsbevakning
  • Ev Minnesanteckningar

Eftersom EMI är en egen verksamhetsgren, råder sekretess mellan EMI och övriga elevhälsan. Detta medför att EMI inte har tillgång till flikarna "Disciplinär åtgärd" och "Anmälan till socialtjänsten", som övriga i elevhälsoteamet har.
När icke-journalföringspliktig person i EHT gör en anmälan till socialtjänsten, omfattas hen av registreringsskyldighet och ska därför registrera anmälan i fliken "Anmälan till socialtjänsten" i PRN.
Journalföringspliktig person är undantagen denna skyldighet och ska journalföra sin anmälan i elevens journal.

Här kan du läsa mer om journalhandlingar i Prorenata (PDF, 85 KB)

Kontaktinformation i Prorenata

IST administration (ISTA) är källsystem för kontaktuppgifter till elever och vårdnadshavare i Prorenata. Bostadsadress till elev och vårdnadshavare hämtas till ISTA från Skatteverkets folkbokföringsregister. 

Om kontaktuppgifter som e-post och mobilnummer till vårdnadshavare inte stämmer, uppdaterar vårdnadshavarna själva sin information via IST Guardian (uppsala.se), det tar några dagar innan uppgifterna uppdateras i Prorenata.

Uppdaterad: