Allergiska elever

Allergiska elever ska vaccineras enligt elevhälsans medicinska insats (EMI) rutiner med två undantag:

1. När det föreligger en specifik allergi mot någon vaccinkomponent. För de vacciner som för närvarande finns i barnvaccinationsprogrammet inträffar det ytterst sällan.

2. Elev som tidigare reagerat med anafylaktiska tillbud eller andra svåra symptom i samband med injektion, utan att specifik allergi kunnat påvisas mot någon komponent i det som injicerats (till exempel vaccin, lokalanestetika, röntgenkontrastmedel).

Vid osäkerhet ska elevens behandlande läkare konsulteras. Vaccinationen kan vid behov ges på barnläkarmottagning eller vårdcentral. EMI tillhandahåller vaccinet. Påminn elev/vårdnadshavare om att vaccinet måste förvaras i kylskåp och transporteras med obruten kylkedja.

14 februari 2018