Beställning av vaccin

Kontrollera att du har kundnummer hos respektive leverantör. Vid beställning av vaccin är det viktigt att uppge önskad leveransdag för att kunna ta emot vaccinet på ett säkert sätt vid leverans till skolan.

Elevhälsan i Uppsala kommun beställer vaccin genom ett nationellt ramavtal, vilket SKL Kommentus upphandlat. Vid vaccinbeställning anges alltid "enligt nationellt ramavtal". 
Vacciner beställs via webben enligt nationellt ramavtal.
Friskolor behöver kontakta respektive leverantör för att stämma av att de kan handla via kommunens avtal.

Vaccin (PDF, 132 KB) som används inom medicinska elevhälsan läsåret 2022/2023.

Kontaktuppgifter för vaccinbeställning. (PDF, 132 KB)

Beställning av HPV-vaccin
I Uppsala län betalar Region Uppsala HPV-vaccinet. Ange att det ska gå på nationella HPV-avtalet.

Det europeiska direktivet om förfalskade läkemedel föreskriver att varje förpackning av ett läkemedel ska avaktiveras innan det lämnas ut till patient. Detta sker automatiskt via kommunens avtal med vaccinleverantörerna.
Om du mejlar in din beställning lägg till att du tackar ja till avaktivering.

Vissa vacciner ingår inte i upphandlingen eftersom efterfrågan inte är så stor nationellt. Även dessa vacciner kan beställas om de har ordinerats av skolläkare, t.ex. Imovax Polio. 

Oriolas beställningsblankett

Återanvändningsbar kolvspärr

KMSD har tagit fram ett hjälpmedel vid beredning av sprutan till vaccinet M-M-RVAXPRO på grund av att det uppstått tillfällen då sprutkolven har åkt ur sprutan under beredning. Kolvspärr är ett hjälpmedel vid beredning av M-M-RVAXPRO, för att förhindra att kolven åker ut. Den kommer tillsammans med ett instruktionsblad som också kan laddas ner som PDF.

Beställ kolvspärr

 

Uppdaterad: