Biverkningsrapport

Vem ska rapportera läkemedelsbiverkningar?
Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga allvarliga biverkningar, samtliga oförutsedda biverkningar samt sådana biverkningar som verkar öka i frekvens till Läkemedelsverket.

Hur ska biverkningar rapporteras?
1. Använd Läkemedelsverkets biverkningsblankett.
Rapportera biverkning på läkemedelsverkets hemsida

2. Alternativt skickar du en kopia av journalanteckning.
Vid frågor om hur du rapporterar kontakta Enheten för läkemedelssäkerhet

Rapportering av vaccinbiverkningar
Vid rapportering av vaccinbiverkningar är det värdefullt att också ange följande:

  • Batchnummer, för att identifiera eventuella problem med en tillverkningssats (batch).
  • Eventuella tidigare vaccinationstillfällen.

Skicka den information du har tillgänglig. I vissa fall kan kompletterande uppgifter komma att efterfrågas från regionalt biverkningscentrum.

Läs mer om biverkningsrapportering på Läkemedelsverkets hemsida

14 februari 2018