Förvaring av vaccin

Mottagande och förvaring av vaccin 
Kontrollera vaccinförsändelsen genast när den anländer. Flytta snabbt över vaccinen till kylskåpet. Om du märker att det har skett ett fel under transporten, flytta då över vaccinen till kylskåpet och kontakta den som levererat vaccinen. 
Tillverkaren garanterar att vaccinet är i felfritt skick fram till utgångsdatum som anges på förpackningen, förutsatt att förvaringsanvisningarna följs. Under sommaren och vintern kan vaccinförsändelser förses med en värmeindikator. Med hjälp av indikatorn kan mottagaren förvissa sig om att temperaturen har hållits på rätt nivå under transporten. 
Om vaccin fraktas mellan skolor ska detta ske i kylväska.  

Rätt temperatur
Vacciner förvaras i låsbart kylskåp utrustat med termometer. Vacciner ska i de flesta fall förvaras i +2º - +8º och skyddas för ljus för att den garanterade hållbarheten ska gälla.
Kylskåpstemperaturen ska kontrolleras varje arbetsdag, mer information finns i dokumentet Egenkontroll medicinkylskåp.
Skriv upp temperaturen på temperaturlogglista: temperaturlogg. (PDF, 133 KB) 

Fryser vaccinet blir det förstört. Vacciner som har förvarats på fel sätt ska kasseras. Om du är osäker på förfarandet eller behöver råd i andra frågor som gäller förvaring av vacciner, kan du vända dig till tillverkaren. 

Rätt mängd
Packa inte kylskåpet helt fullt med vaccin.
Se till att det alltid finns ett mellanrum mellan kartongerna för att luften ska kunna cirkulera i kylskåpet. Packa inte kartonger längst in mot väggen i kylskåpet p g a frysrisk.
Förvara kartonger endast på hyllorna i kylskåpet; undvik att placera vaccinet längst ner i kylskåpet eller i kylskåpsdörren.

Uppdaterad: