Förvaring av vaccin

Transport

Rätt förvaring under transporter är viktigt med tanke på vaccinernas effekt och kvalitet. Tillverkaren garanterar att vaccinet är i felfritt skick fram till utgångsdatum som anges på förpackningen, förutsatt att förvaringsanvisningarna följs. Under sommaren och vintern kan vaccinförsändelser förses med en värmeindikator. Med hjälp av indikatorn kan mottagaren förvissa sig om att temperaturen har hållits på lämplig nivå under transporten.

Rätt temperatur

Vacciner förvaras i låsbart kylskåp utrustat med termometer. Vacciner ska i de flesta fall förvaras i
+2º - +8º och skyddas för ljus för att den garanterade hållbarheten ska gälla. Kylskåpstemperaturen ska kontrolleras regelbundet, minst en gång per vecka och oftare om kylskåpet innehåller mycket varor. Använd digital termometer som noterar min- och maxtemperatur. Nollställ vid varje vaccinleverans samt i början av varje termin. Temperaturgivaren ska vara ungefär mitt i kylskåpet, inte i dörren. Skriv upp temperaturen på lista om du har ett kylskåp av äldre modell.

Fryser vaccinet blir det förstört och ska inte användas. Man ska därför vara mycket noga med att hantera vaccinerna på rätt sätt. Vacciner som har förvarats på fel sätt ska förstöras. Om du är osäker på förfarandet eller behöver råd i andra frågor som gäller förvaring av vacciner, kan du vända dig till tillverkaren. 
Temperaturlogg (PDF, 22 KB)

Rätt mängd

Packa inte kylskåpet helt fullt med vaccin.
Se till att det alltid finns ett mellanrum mellan kartongerna för att luften ska kunna cirkulera i kylskåpet. Packa inte kartonger längst in mot väggen i kylskåpet p g a frysrisk.

Förvara kartonger endast på hyllorna i kylskåpet och inte på botten eller i dörren av kylskåpet.

 

4 december 2017