Intramuskulär injektion

IM injektion

Intramuskulär injektion i överarmen (vaccin)

  • Ge injektionen i den övre tredjedelen av överarmens utsida, över deltoideusmuskeln
  • Intramuskulär injektion ges med 90° stickvinkel
  • Använd blå eller grå kanyl med säkerhetsfunktion

Intramuskulär injektion i låret (Adrenalin)

  • Ge injektionen på lårets fram-utsida (motsvarande mellan "pressvecket och sidsömmen på en långbyxa") i den mellersta tredjedelen av låret (dela in låret i tre delar mellan trochanter major och knät)
  • Intramuskulär injektion ges med 90° stickvinkel
  • Aspirera för att säkerställa att spetsen inte ligger i ett blodkärl
  • På små barn rekommenderas att lyfta upp muskelmassan när man sticker in kanylen
  • Låret kan med fördel användas som injektionsställe i alla åldrar
  • Använd blå eller svart kanyl med säkerhetsfunktion

Används adrenalinpenna hanteras den enligt leverantörens instruktioner!

Huddesinfektion
Enligt Soci­alstyrelsens kunskapsunderlag om att undvika vårdrelaterade infektioner behöver som regel huden inte desinficeras före vaccinering. Hud som är synligt smutsig bör dock alltid tvättas och därefter desinficeras.

Det finns i dag studier som visar att man minskar bakteriemängden när man sprittvättar huden, men man minskar inte inciden­sen av bakteriella komplikationer efter injektioner. Både internationella och svenska riktlinjer påtalar vikten av en god handhygien, men rekommenderar inte tvättning av injektionsstället. Använd alltid handskar vid vaccination.

Uppdaterad: