Kombination av vaccin

Levande vaccin
MPR, BCG, Gula febern

Icke levande vaccin (avdödade vaccin)
Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HPV, Hepatit A och B, Twinrix och TBE

Grundregel:

  • Flera avdödade vacciner alternativt ett avdödat och ett levande vaccin kan ges samtidigt eller med valfritt intervall oberoende av varandra. 
  • Två levande vacciner kan ges samma dag eller med minst 4 veckors intervall mellan vaccinationerna.

För mer information om tidsintervall och kombinationer av olika vaccin, se kombinationsschema (PDF, 49 KB).

 

14 februari 2018