Kombination av vaccin

Levande vaccin
MPR, BCG, Gula febern, vattkoppor.

Icke levande vaccin (avdödade vaccin)
Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HPV, Hepatit A och B, Twinrix och TBE.

Grundregel:

  • Flera avdödade vacciner alternativt ett avdödat och ett levande vaccin kan ges samtidigt eller med valfritt intervall oberoende av varandra. 
  • Två levande vacciner kan ges samma dag eller med minst 4 veckors intervall mellan vaccinationerna.

För mer information om tidsintervall och kombinationer av olika vaccin, se kombinationsschema (PDF, 50 KB).

Tidsintervall mellan andra vaccinationer och vaccination mot covid-19

Eftersom vaccinerna mot covid-19 är nya vacciner, ska andra vacciner helst inte ges samtidigt. Det bör gå minst 7 dagar mellan en vaccination mot covid-19 och en annan vaccination. Därför bör man också avvakta att ge andra vaccinationer om det finns en planerad vaccinationstid för covid-19 inom en vecka.

Uppdaterad: