Praktiskt handhavande vid vaccination

Det är viktigt att komma ihåg att det är en och samma person med formell kompetens, vidareutbildning öppen hälso- och sjukvård eller hälso- och sjukvård för barn- och ungdom samt den specifika skolsköterskeutbildningen, som ansvarar för:

  • Medicinskt ställningstagande till ordination/vaccination enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet
  • Iordningsställande av vaccinet
  • ID-kontroll
  • Administrering av vaccinet
  • Signering i journal
  • Utlämnande av vaccinationsintyg

Läs mer om Praktiskt handhavande vid vaccination (PDF, 135 KB)

Material att använda sig av innan vaccination:

17 augusti 2018