Stickrädsla hos barn

Elever med stickrädsla uttrycker ofta ångest och oro inför vaccinationer. Ett kommunikativt korrekt förhållningssätt anpassat till elevens utvecklingsnivå är det bästa sättet att minska barnets smärtupplevelse, rädsla, oro och ångest.

Stickrädda barn kan remitteras till Barnspecialistmottagningens psykolog. De vill ha remiss skriven av husläkare. Psykologiska institutionen har en 18-årsgräns för studentdriven behandling och är således inte aktuella för våra elever.

PPT-bilder (PPT, 618 KB) om hur man arbetar med stickrädsla hos barn på lekterapin vid Akademiska Barnsjukhuset.

14 februari 2018