Stickrädsla

Barn med stickrädsla uttrycker ofta oro och ångest inför vaccinationer. Ett kommunikativt korrekt förhållningssätt anpassat till barnets utvecklingsnivå är det bästa sättet att minska barnets smärtupplevelse, rädsla, oro och ångest.

Stickrädda barn kan efter samråd med samordnande skolsköterska remitteras till lekterapin eller Barn- och ungdomshälsan, Region Uppsala. Innan remiss skickas ska åtgärder enligt Rutin för remiss till lektarapin (PDF, 287 KB) genomföras.
Från 2022-04-28 är det tillfälligt remisstopp till lekterapin.

Vid remiss till Barn- och ungdomshälsan behövs en beskrivning av patientens problematik, hur länge den pågått och hur handikappande den är. För sprutfobi erbjuder de ett ”paket” på ca tre besök.
Väntetiden är på några månader.

Psykologiska institutionen har 18-årsgräns för studentdriven behandling och är således inte aktuella för våra elever.

Film Stickrädsla - Vanja Rudström förskollärare Lekterapin, Akademiska sjukhuset

PPT-bilder (PPT, 618 KB) om hur man arbetar med stickrädsla hos barn på lekterapin vid Akademiska Barnsjukhuset.

Spruträdsla (1177)

Vårdsajten för barn och ungdomar (MediPrep)

Uppdaterad: