Vaccin

Vaccin som ingår i svenska barnvaccinationsprogrammet

HPV
Vaccinationen ger ett skydd mot humant papillomvirus (HPV) och erbjuds till alla flickor födda 1999 eller senare och från höstterminen 2020 även pojkar födda 2009 eller senare. I Uppsala län ges vaccinet i årskurs 5.
Läs mer om HPV

MPR
Förnyelsedos av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).
Läs mer om MPR

dTp
Ges till elever födda 2002 och senare, i årskurs 8 från och med läsåret 2016/2017. 
Läs mer om dTp

Kompletterande vaccin

BCG
BCG-vaccin rekommenderas till elever som har familjeursprung från länder med hög tuberkulosförekomst (de flesta länder utanför Västeuropa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland) och till elever som ska vistas i och leva nära lokalbefolkningen i ett land med hög tuberkulosförekomst.

Vaccination ska erbjudas elever tom 6 års ålder om de själva eller föräldrar kommer från högriskländer för tuberkulos. I Uppsala är det Infektionskliniken som utför tuberkulosscreening och vaccinerar mot tbc.

dTp+Polio
Ges till barn och ungdomar som följt annat lands vaccinationsprogram och behöver dTp dos V och även en poliovaccination.
Läs mer om dTp+Polio

Polio
Vaccinet används endast till ofullständigt vaccinerade elever.
Läs mer om Polio

DTaP+Polio
Ges tillsvidare till ofullständigt vaccinerade elever som behöver skydd mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.
Läs mer om DTaP+Polio

Hepatit B
Erbjuds till elever som kommer från riskländer.

Läs mer om Hepatit B

 

 

Uppdaterad: