dTp

Ges till elever födda 2002 och senare, i årskurs 8 från och med läsåret 2016/2017. 

Vaccinet ges även efter ordination av skolläkaren till nyanlända elever, som behöver en påfyllnadsdos av difteri, stelkramp och kikhosta.

Vaccin
diTekiBooster
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 0,5 ml. 
diTekiBooster är avsett för boostervaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta. 

Administrering
Intramuskulärt på utsidan av överarmen, i deltoideusmuskeln, med blå nål (nr 16).
Läs mer om diTekiBooster i FASS

Difteri
(äkta krupp) är en smittsam svår halsinfektion. Difteribakterien utsöndrar ett toxin som kan ge livshotande skador bland annat på hjärta och nerver.
1177 Difteri

Stelkramp
(tetanus) orsakas av en bakterie som finns i jord och kan infektera sår. Bakterien producerar ett gift, som orsakar svåra kramper och andningsförlamning.
1177 Stelkramp

Kikhosta
(pertussis) är en smittsam långdragen luftvägsinfektion, som kan vara mycket allvarlig och ibland till och med dödlig för spädbarn. Vaccination av småbarn avbröts i Sverige 1979 till följd av försämrad effekt, men återinfördes 1996 med nytt förbättrat vaccin.
1177 Kikhosta

3 januari 2017