HPV

Vaccinationen ger ett skydd mot humant papillomvirus (HPV) och erbjuds till elever i åk 5 för elever födda 2009 eller senare. 

Vaccin 
Gardasil 9 

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Ålder
Ges åk 5

Administrering
Vaccinet ska injiceras intramuskulärt i överarmens utsida i deltoideusmuskeln.

Dosering och intervall
HPV-vaccin ska ges i två doser med följande rekommenderade intervall:

  • Dos 2 ges minst fem månader efter dos 1
  • Båda doserna ska ges inom 1 år

Kompletterande vaccination
Elever som har fyllt 15 år ska ha Gardasil i 3-dosschema, se Fass för dosintervaller.

Rådgör med Barn- och elevhälsan eller din skolläkare om intervallet riskerar att bli kortare eller längre.

Pojkar födda 2009 eller senare kan erbjudas kompletterande vaccination av HPV. Pojkar födda före 2009 hänvisas till vaccinationsbyrå.

HPV (humant papillomvirus) är en grupp virus som bland annat orsakar vårtor men hos de allra flesta ger det en infektion som inte märks alls. Det sprids via sexuella kontakter och sprids lätt och de flesta infekteras med en eller flera typer av viruset. Några som infekteras gör sig inte av med viruset och dessa har en ökad risk att få cancer i livmoderhals, svalg, könsorgan, ändtarmsöppning. 

Folkhälsomyndighetens information till vårdnadshavare inför HPV-vaccination (Olika språk) 

Vaccination mot HPV - en utbildning till personal inom elevhälsan (Folkhälsomyndigheten)

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51)

Uppdaterad: