HPV

Vaccinationen ger ett skydd mot humant papillomvirus (HPV) och erbjuds till alla flickor födda 1999 eller senare. I Uppsala län vaccineras flickorna i årskurs 5.

Vaccin 
Gardasil 0,5 ml

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Ålder
Ges till flickor i åk 5

Administrering
Vaccinet ska injiceras intramuskulärt i överarmens utsida i deltoideusmuskeln.

Dosering och intervall
HPV-vaccin ska ges i två doser med följande rekommenderade intervall:

  • Dos 2 ges minst sex månader efter dos 1
  • Båda doserna ska ges inom 1 år

Rådgör med Centrala elevhälsan eller din skolläkare om intervallet riskerar att bli kortare eller längre.
Flickor som har fyllt 14 år ska ha Gardasil i 3-dosschema (0, 2, 6 månders intervall) - viktigt vid kompletterande HPV-vaccination.

Läs mer om Gardasil i FASS

HPV (humant papillomvirus) är en grupp virus som bland annat orsakar vårtor men hos de allra flesta ger en infektion som inte märks alls. Det sprids via sexuella kontakter och sprids väldigt lätt och de flesta infekteras med en eller flera typer av viruset. Några som infekteras gör sig inte av med viruset och det har visat sig att dessa har en ökad risk att få livmoderhalscancer och också vissa andra ovanligare typer av cancer. 

Folkhälsomyndighetens information till vårdnadshavare inför HPV-vaccination (Olika språk) 

18 september 2017