MPR

Förnyelsedos av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).

Vaccin
MMR Vaxpro

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta. Levande försvagat virus mot mässling, påssjuka och röda hund. Batchnummer kan skilja sig åt på pulver och vätska. Det är alltid batchnumret på kartongen som ska anges.

Ålder
Om eleven fått MPR-vaccination före 12 månaders ålder, räknas den inte och benämns som dos 0. Dos 1 ges vid 18 månaders ålder och dos 2 i årskurs 2. 

Administrering
Vaccinet ska injiceras intramuskulärt i överarmens utsida i deltoideusmuskeln.
Läs mer om MMR Vaxpro i FASS

Mässling (morbilli, measles)
Är en mycket smittsam virussjukdom med hög feber, hosta, utslag och allmänpåverkan. Komplikationer som kan inträffa är svår hjärninflammation och dödsfall (risk i båda fallen cirka 1/1000), lunginflammation och öroninflammation. Innan vi började vaccinera 1971 insjuknade 80-90 000 barn varje år, cirka 900 barn sjukhusvårdades och ett antal fick bestående hjärnskador.
1177 Mässling 

Påssjuka (parotit, mumps)
Är en virussjukdom som drabbar spottkörtlar och centrala nervsystemet. En lindrig hjärnhinneinflammation är vanlig, men det finns trots milt förlopp en viss risk för bestående dövhet. Män kan bli sterila om båda testiklarna drabbas.
1177 Påssjuka

Röda hund (rubella)
Är som regel en beskedlig virussjukdom, för alla utom för foster. Om en gravid kvinna infekteras finns risk för allvarliga fosterskador eller missfall under tidig graviditet.
1177 Röda hund

Uppdaterad: