BCG

BCG-vaccin rekommenderas till elever som har familjeursprung från länder med hög tuberkulosförekomst (de flesta länder utanför Västeuropa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland) och till de elever som ska vistas i och leva nära lokalbekolkningen i ett land med hög tuberkulosförekomst.

Tuberkulos (tbc)
Tuberkulos är en infektion som orsakas av en bakterie. Den angriper oftast lungorna, men även andra organ. Tuberkulos sprids vanligen genom luften vid hostningar. Sjukdomsförloppet är i de flesta fall långsamt med långvarig hosta, viktnedgång och feber. Sjukdomen kan också ligga vilande i kroppen i många år för att sedan bryta ut. Tuberkulos i vilande form är inte smittsam.

1177 Tuberkulos 

Provtagning och eventuell BCG-vaccination utförs på lungmottagningen, Akademiska sjukhuset
Telefon 018-611 40 68

7 augusti 2017