Boostrix polio

dTp+polio

Ges till barn och ungdomar barn som följt annat lands vaccinationsprogram och behöver dTp dos V och även en poliovaccination.
Detta vaccin kräver en ordination av skolläkaren.

Vaccin
Boostrix polio 0,5 ml
Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta (acellulärt, komponent) och polio
(inaktiverat), adsorberat, med reducerat antigeninnehåll.

Administrering
Intramuskulärt på utsidan av överarmen, i deltoideusmuskeln, med blå nål (nr 16).
Läs mer om Boostrix Polio i FASS 

Difteri
(äkta krupp) är en smittsam svår halsinfektion. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador bland annat på hjärta och nerver.
1177 Difteri

Stelkramp
(tetanus) orsakas av en bakterie som finns i jord och kan infektera sår. Bakterien producerar ett gift, som orsakar svåra kramper och andningsförlamning.
1177 Stelkramp

Kikhosta
(pertussis) är en smittsam långdragen luftvägsinfektion, som kan vara mycket allvarlig och ibland till och med dödlig för spädbarn. Vaccination av småbarn avbröts i Sverige 1979 till följd av försämrad effekt, men återinfördes 1996 med nytt förbättrat vaccin.
1177 Kikhosta

Polio
Polio (barnförlamning) är en virussjukdom som medför allt från förlamning till lindrig infektion.
1177 Polio

11 juli 2017