Hepatit B

Hepatit B
Många länder har hepatit B i sina barnvaccinationsprogram, men inte i Norden, England, Irland och Holland. Hepatit B ges endast till elever som har en skolläkarordination sedan tidigare.

Vaccin
HBVAXPRO
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 5 mikrogram i 0,5 ml
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 10 mikrogram i 1 ml

Dosering
Vaccindosen 5 mikrogram (i 0,5 ml injektionsvätska) ska ges till barn/ungdomar 6 – 15 år i ett 3-dosschema. Två injektioner med en månads intervall. En tredje injektion 6 månader efter den första injektionen.

Vaccindosen 10 mikrogram (i 1,0 ml injektionsvätska) ska ges till ungdomar från 16 år och äldre i ett 3-dosschema. Två injektioner med en månads intervall. En tredje injektion 6 månader efter den första injektionen.

Administrering
Vaccinet ska injiceras intramuskulärt i överarmens utsida i deltoideusmuskeln.
Läs mer om HBVAXPRO i FASS

Hepatit B är ett av flera virus som orsakar leverinflammation. Spridningen sker via blod och andra kroppsvätskor. Hos en del märks sjukdomen inte alls, medan andra kan bli mycket sjuka under flera månader. De flesta blir friska igen, men hos några stannar viruset kvar i kroppen och kan långt senare ge komplikationer som till exempel leverskador.
1177 Hepatit B

18 juni 2018