Hepatit B

Hepatit B
Många länder har idag hepatit B i sina barnvaccinationsprogram. Hepatit B ges endast till nyanlända elever som inte är vaccinerade tidigare, alternativt saknar antikroppar vid serologi.
Ny rutin från 2022 rörande vaccination mot Hepatit B för nyanlända elever. (PDF, 77 KB)

Vaccin
Engerix-B (HB, 10 mikrogram/0,5 ml / 20 mikrogram/1 ml)
Hexyon (DTaP-IPV-HB-Hib)

Dosering
Vaccinet ska ges med två injektioner med en månads intervall. En tredje injektion 6 månader efter den första injektionen. 
Bedöms eleven vaccinerad men saknar antikroppar vid serologi, ges en boosterdos.

Hepatit B är ett av flera virus som orsakar leverinflammation. Spridningen sker via blod och andra kroppsvätskor. Hos en del märks sjukdomen inte alls, medan andra kan bli mycket sjuka under flera månader. De flesta blir friska igen, men hos några stannar viruset kvar i kroppen och kan långt senare ge komplikationer som till exempel leverskador.
1177 Hepatit B

Uppdaterad: