Polio

Vaccinet används endast till ofullständigt vaccinerade elever. Detta vaccin kräver en ordination av skolläkaren.

Vaccin
Imovax Polio 0,5 ml

Administrering
Intramuskulärt på överarmens utsida i deltoideusmuskeln.
Läs mer om Imovax Polio i FASS

Polio
Polio (barnförlamning) är en virussjukdom som medför allt från förlamning till lindrig infektion.
1177 Polio

12 september 2016