Tetravac

DTaP+polio

Används vid kompletterande vaccination.

Vaccin
Tetravac 0,5 ml
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Administrering
Vaccinet injiceras intramuskulärt i överarmens utsida i deltoideusmuskeln.

Läs mer om Tetravac i FASS

Difteri 
(äkta krupp) är en smittsam svår halsinfektion. Difteribakterien utsöndrar ett toxin som kan ge livshotande skador bland annat på hjärta och nerver. 

Stelkramp
(tetanus) orsakas av en bakterie som finns i jord och kan infektera sår. Bakterien producerar ett gift, som orsakar svåra kramper och andningsförlamning. 

Kikhosta 
(pertussis) är en smittsam långdragen luftvägsinfektion, som kan vara mycket allvarlig och ibland till och med dödlig för spädbarn. Vaccination av småbarn avbröts i Sverige 1979 till följd av försämrad effekt, men återinfördes 1996 med nytt förbättrat vaccin.

Polio
Polio (barnförlamning) är en virussjukdom som medför allt från förlamning till lindrig infektion.

Uppdaterad: