Vaccination på annan vårdenhet

Allergiska elever

Allergiska elever ska vaccineras enligt elevhälsans medicinska insats (EMI) rutiner med två undantag:

1. När det föreligger en specifik allergi mot någon vaccinkomponent. För de vacciner som för närvarande finns i allmänna vaccinationsprogrammet för barn inträffar det ytterst sällan. Eventuellt ägginnehåll i MPR-vaccin har diskuterats, men endast barn som tidigare fått svår allmänreaktion efter kontakt med spårmängder av ägg bör vaccineras på barnklinik.

2. Barn som tidigare reagerat med anafylaktiska tillbud eller andra svåra symptom i samband med injektion, utan att specifik allergi kunnat påvisas mot någon komponent i det som injicerats (till exempel vaccin, lokalanestetika, röntgenkontrastmedel).

Vid osäkerhet ska barnets behandlande läkare konsulteras, rådgör med din skolläkare. Vaccinationen kan vid behov ges på barnallergimottagningen. Remiss skickas i samråd med skolläkare. 

EMI tillhandahåller vaccin. Dokumentera i journalen batchnummer samt till vem vaccinet lämnas till. Påminn elev/vårdnadshavare om att vaccinet måste förvaras i kylskåp och transporteras med obruten kylkedja.
När given vaccination bekräftats, dokumentera i journalen under anteckningsmallen Administrativ anteckning, kontakttyp Vaccinationsanteckning att vaccinationen är given. Den vårdgivare som utför vaccinationen är ansvarig för rapportering till Allmänna vaccinationsregistret.

Andra medicinska tillstånd

Vid specifika medicinska tillstånd som påverkar immunförsvaret kan vissa elever inte vaccineras enligt barnvaccinationsprogrammet. Säkerställ vilken vårdehet som ansvarar för att vaccinationen genomförs. Dokumentera i journalen enligt ovan.

Uppdaterad: