Vaccinationsbehörighet

En skolsköterska får göra det medicinska ställningstagandet vid vaccination under förutsättning att:

  • Vaccinationen görs i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet.
  • Skolsköterskan har genomgått vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård eller vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom.
  • Skolsköterskan ska vara behjälplig av ytterligare en skolsköterska eller skolläkare. Om skolsköterskan inte har vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom, måste skolsköterskan vid vaccineringen få hjälp av en kollega med någon av dessa vidareutbildningar alternativt skolläkare. Denna skolsköterska/skolläkare har då ansvaret för det medicinska ställningstagandet om vaccinationen.

Läs mer i Socialstyrelsens föreskrifter

3 januari 2017