Bevakningar vid remiss och utredning

Nu finns det en ny rutin vid påbörjad remiss eller utredning.

I samband med att remiss eller utredning startas läggs en bevakning in i PRN i elevens journal. Bakgrunden till den nya rutinen är att skydda både eleven och dig från oplanerade avbrott såsom sjukdom eller annan frånvaro. Skulle du exempelvis plötsligt bli sjuk så blir det enklare för kollegor att hitta, komplettera eller ytterligare handha de remisser/utredningar som du inte hunnit avsluta. Rutinen ligger under Dokumentation och journalföring/Bevakningar vid remiss och utredning

22 november 2022