Lokaler och utrustning

Nu finns en ny sida med information om vad en skollogoped behöver gällande tillgång lokal och utrustning.

Du hittar informationen under Om skola och elevhälsa/Den samlade elevhälsan/Elevhälsans logopediska insats/Lokaler och utrustning 

Återkoppla gärna till Emma Ager om du har några tillägg/synpunkter på listan. 

16 augusti 2022