Tillfälliga regler kring gallring

Reglerna gäller från 2022-06-10 och tillsvidare.

Informationshanteringsplanen (IH-plan) är det dokument som styr vilka handlingar som ska bevars och vilka som kan gallras (strimlas). Den IH-plan som ska gälla för utbildningsförvaltningen har ännu inte beslutats om i nämnden och vi behöver därför tillsvidare spara alla dokument i original.

De dokument som upprättas av eller inkommer till logoped ska tillsvidare alltså inte strimlas utan sparas på skolan/enheten. Det omfattar t.ex. testprotokoll, frågeformulär, remissvar, inkomna journalkopior och skriftliga samtycken. 

Upprätta aktomslag för de elever det berör (Aktomslag 120g 460x300mm, beställs via Proceedo. Skolsköterska, psykolog och logoped kan beställa gemensamt). Aktomslaget är ett grått A3-ark som du själv viker.
Använd arkivbeständig penna och skriv elevens personnummer och namn längst upp till höger på framsidan av aktomslaget.
Efter inskanning av de dokument som ska skannas in i Prorenata, skriv på dokumentet ”Inskannat, signatur”. Rutinen kring vilka dokument som ska skannas in är densamma som förut, dvs remissvar och inkomna journaldokument.
Handlingarna förvaras i brandsäkert arkivskåp.

Informationen återfinns även under Dokumentation och journalföring  /
Handlingar i logopedjournalen

29 juni 2022