Uppdaterad rutin för SIP

Nu finns en uppdaterad rutin för samordnad individuell plan (SIP) i Uppsala län.

Läs mer under A-Ö, ViS - Vård i samverkan. 

12 april 2022