Uppdaterad sida kring extra anpassningar och särskilt stöd

Nu är sidan gällande extra anpassningar och särskilt stöd uppdaterad. 

Läs mer här

17 februari 2022