Uppdaterade sidor om sms och e-post samt remissrutiner

Avsnittet om SMS och epost har uppdaterats. Även avsnittet Remissrutiner har uppdaterats för en säker hantering av våra remisser.

Läs mer om sms och e-post

Läs mer om de uppdaterade remissrutinerna. På denna sida finns bland annat Länslogopedins remisskriterier. 

Båda rubrikerna återfinns under A-Ö

13 maj 2022