Webbhandbok logopeder

Webbhandboken tillhandahåller sidor med riktlinjer, rutiner och styrdokument, material och länkar för logopeder inom medicinska elevhälsan.

Ansvarig utgivare är Viktor Engström, avdelningschef för barn- och elevhälsan, Uppsala kommun.

Innehållet i handboken uppdateras kontinuerligt enligt årshjul.

Uppdaterad: