Remissrutiner

Allmänt om remisshantering

Remissrutinerna bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2004:11 om ansvar för remisser.

Rutinerna är kopplade till funktion och enhet inom verksamheten. Den som skickar remissen har ansvar enligt checklistan för bevakning och bedömning av remissvar. Bevakning och bedömning av remissvar gäller även remisser som skickats av företrädare i samma funktion. 

Tänk på att remisser som skickas före lov, t ex sommarlovet, måste följas upp efter lovet.

När du skickar en remiss, skriv en journalanteckning om att du skickat remissen samt vilka dokument du bifogat remissen.

Remissen ska skrivas i samråd med samtliga vårdnadshavare. 

Checklista för remisshantering (PDF, 86 KB)

Remisser kring psykisk ohälsa

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan tar emot barn och unga med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Målgruppen omfattar åldrarna 6 år till och med 18 år, med symtom som till exempel:

• Nedstämdhet, depression

• Rädsla, oro eller ångest

• Affektreglering (svårigheter att reglera känslor och beteenden)

Läs mer om barn- och ungdomshälsan.

Vårdcentraler

Skolsköterskor, skolläkare och psykologer kan remittera barn och unga till vårdcentral för psykisk ohälsa och vårdcentralen kan i sin tur remittera vidare till Barn- och ungdomshälsan. Remissen ställs allmänt till vårdcentralen. Den ska inte skickas till någon specifik profession.

Remiss gällande NPF

Här hittar du information om rutiner vid NPF-remiss.

Remiss till Länslogopedin, Akademiska sjukhuset

Här hittar du Länslogopedins remisskriterier (PDF, 148 KB)

Uppdaterad: