SMS och e-post

Kommunikation med patienter och enskilda över internet och andra öppna nätverk måste genomföras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna.

Kraven på säkerhetsåtgärder kan inte frångås ens med den enskildes samtycke. Det innebär att personuppgifter alltid behöver behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet. Innehåll i kommunikationen får inte vara av känslig art, t.ex uppgifter om hälsa, sexualliv, religös eller politisk övertygelse. Uppgift om hälsa kan vara information om elevs mående, sjukdomar, diagnoser, resultat av utredningar och individinsatser.  

E-post och SMS via mobiltelefon

Kommunen har gemensamma riktlinjer kring SMS, telefoni och e-post. Läs mer om riktlinjerna på Insidan.

Huruvida uppgifter får mejlas eller inte beror på innehållet i den information man behöver utbyta sinsemellan och på hur it-säkerheten kring e-postsystemet ser ut. Uppsala kommuns e-postsystem är inte krypterat och personuppgifter ska inte skickas via mejl. 

Om det inkommer e-post från vårdnadshavare/elev innehållandes känsliga uppgifter, skickas svar genom att öppna ett nytt e-postmeddelande och där skriva svar. Detta för att undvika att känsliga uppgifter skickas.

Om elev eller vårdnadshavare skickar SMS, svara inte via SMS, ring istället upp avsändaren.

Säkra meddelanden

Med hjälp av Säkra meddelanden kan du skicka meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt. Tjänsten är inte en e-postklient och har inga kopplingar till befintliga lösningar för hantering av e-post, utan Säkra meddelanden fungerar som en digital brevlåda där användaren kan skicka och ta emot meddelanden i en säker miljö.
uppsala.se finns information om tjänsten för externa mottagare.

Läs rutinen för användning av tjänsten inom elevhälsan. (PDF, 61 KB)

Om du vill få in uppgifter om e-post och personnummer till vårdnadshavare skriftligt kan du använda blanketten Information om säkra meddelanden. (DOCX, 389 KB)

Meddelanden och SMS via Prorenata

Endast SMS skickat genom Prorenata får användas för kallelse eller påminnelse efter inhämtat samtycke från elev/vårdnadshavare. SMS-kommunikation med elev/vårdnadshavare utöver kallelse/påminnelse rekommenderas inte. 

I Rutin för användning av sms-kallelse/påminnelse (PDF, 504 KB) finns exempel på formuleringar för kallelse/påminnelse som ska användas

Meddelandefunktionen i Prorenata är säker men där behöver du tänka på sekretessen för din profession gentemot mottagaren. 

Samtycke för SMS-kallelse/påminnelse via prorenata (DOCX, 381 KB)

Frågor och svar angående riktlinjer kring SMS (PDF, 336 KB)

Läs mer om journaldokumentation vid sms och e-post under Handlingar i logopedjournalen. 

Uppdaterad: