Ukraina

Med anledning av situationen i Ukraina samlar vi här information som kan vara till stöd i kontakt med elever och vårdnadshavare.

Nedan finns informationsblad att lämna till vårdnadshavare eller andra vuxna som tar hand om barn efter flykt.

Informationsblad - svenska (PDF, 527 KB)

Informationsblad - ukrainska (PDF, 545 KB)

Informationsblad - ryska (PDF, 539 KB)

Bildstöd vid hälsosamtal

Kommunikationskarta svenska-ukrainska

Röda korset behhandlingscenter

Information till medarbetare i Uppsala kommun (Insidan)

För elever

Känner du oro för kriget i Ukraina? - Umo

Vaccinationer

Informationsblad till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet - Folkhälsomyndigheten

Informationssidor hos andra myndigheter

Region Uppsala

Folkhälsomyndigheten

Migrationsverket

Skolverket

Bildstöd elevhälsa - Västra götalandsregionen

Uppdaterad: